Västgötakollektivet

 

Nedanstående text är en entusiastisk praktikrapport efter tre månaders medlevarskap

på Västgötakollektivet. Kollektivet gavs möjlighet att kommentera rapporten,

men avstod från detta.

 

Västgötakollektivet (1994) pdf

Tillägg (2001)

 

Hem