Jan Eriksson

2001

 

 

* Uppgifterna att majoriteten av soldater i strid överhuvudtaget inte avlossar ett enda skott, bygger på den amerikanske översten S L A Marshalls undersökningar. Statistiken redovisas i hans bok Soldater i strid (Men against fire), Militärlitteraturföreningen 1952. Då den är svåråtkomlig redovisar jag några centrala citat.

 

* Marshalls uppgifter har kraftigt kritiserats och han har anklagats för att ha förfalskat sin statistik. Se Smoler, F: The secret of the soldiers who didn´t shoot. (American Heritage mars 1989, sid 37-45.); Spiller, R: S L A Marshall and the ratio of fire. (Journal of the Royal United Services Institute. December 1988.)

 

* David Grossman, överstelöjtnant och professor i military science i Arkansas, sätter dock i sin spännande och populärt skrivna bok On killing (1995, 1996), tilltro till Marshalls uppgifter. Grossman har intervjuat soldater som har dödat i strid. Han beskriver faserna i dödandets psykologi i sin forskning som han kallar killology. Han visar också hur arméerna drog lärdom av Marshalls statistik och hur den kom att påverka militärutbildningen.

 

* Journalisten Mats Jacobsson har skrivit en utmärkt, men föga uppmärksammad bok, Man eller monster. Kustjägarnas mandomsprov (1998). Rekommenderas tillsammans med Grossmans bok för den som är intresserad av militärutbildningens betydelse för soldatens brutalisering.

 

* Två andra relativt nyutkomna böcker om brutalisering är den engelska historikern Joanna Bourkes An intimate history of killing (1999 ) samt Sanimir Resics doktorsavhandling American warriors in Vietnam. Warrior values and the myth of the war experience during the Vietnam war 1965-1973. (Malmö 1999)

 

* Jfr även Systemet leva och låta leva i skyttegravskriget under första världskriget. I Axelrod, R: Från konflikt till samverkan. (SNS förlag 1987)

 

* I en intervju i Expressen 970110 använder sig svenska FN-soldater i Bosnien av uttrycken ”yxhoror” och ”yxkäringar”. Jfr not 97 i Etiska krigare.

 

* När beskyddarna blev torterare är en artikel ur DN 970625  av Anne Pandolfi. Artikeln behandlar framförallt FN:s insats i Somalia.

 

 

 

 

                                                                                        Hem