Jan Eriksson

Göteborgs Universitet

Praktisk filosofi

1987-09-10

 

 

                                           Min moral 

 

Bör man ha fasta moralregler som gäller i alla situationer, eller bör man ta varje situation för sig och bedöma vilken handling som leder till de bästa konsekvenserna?

 

Jag tror på det senare alternativet. Problemet är bara att det är svårt att se konsekvenserna av ens handlingar i dess helhet. Jag tror alltså att det kan vara rätt att ljuga eller stjäla om man genom en lögn eller en stöld kan förhindra något ännu värre, och inget annat medel står till buds. Men kanske måste man se det hela på längre sikt. Lögnen kan påverka dig (den som utsätts för den, eller samhällsmoralen), så att även om man i den enskilda situationen tjänar på den, lögnen i längden för mer ont än gott med sig.

 

Man kan dock tänka sig situationer där en normalt ”ond handling” förhindrar så mycket ont, att konsekvenserna aldrig kan bli sämre, hur lång sikt man än ser det på.

 

Jag anser alltså att om man genom att ge en människa ett knytnävsslag kan förhindra att 100 barn dör så är knytnävsslaget berättigat. Det kommer att föda ett visst våld hos den som utsätts för det, och hos den som utdelar slaget, men man kommer ändå allt som allt att tjäna på det.

 

På samma grunder accepterar jag också att man har rätt att döda personen ifråga, om inget annat medel står till buds.

 

Problemet blir värre om proportionerna är annorlunda. Om enda sättet att förhindra dödandet av 100 människor är att man dödar 50 andra? Nu ökar risken för att dödandet av de 50 kommer att föda än mer dödande. Människor brutaliseras av att döda, hur påverkas anhöriga till de dödade osv?

 

Räcker det då att hela tiden försöka se konsekvenserna av en handling, för att den skall bli berättigad? Har man rätt att döda barn (i moderna krig räcker det ofta inte att döda förtryckaren, utan man måste också döda hans och andras barn), tortera människor, utföra plågsamma medicinska forskningsförsök på människor, om man endast härigenom kan förhindra något ännu värre?

 

Nej, utan att direkt kunna motivera det, anser jag att det måste finnas en gräns för vad vi har rätt att göra mot andra människor, hur goda våra syften än kan vara. Var gränsen går kan jag inte svara på. Man kanske inte har rätt att döda 10 barn för att rädda livet på 100, men om man genom att döda ett barn kan rädda livet på 1000?

 

                                                                                                                                                                                 Hem