Jan Eriksson

2001

 

Litteratur

 

De mest läsvärda böckerna om krig och etik är filosofiprofessorerna Robert L Holmes On war and morality (1989) samt Richard Normans Ethics, killing and war (1995). Bägge tar ställning för pacifistiska eller pacifismen närliggande uppfattningar. Norman är mest lättläst.

 

I övrigt rekommenderas kapitlen om dödande och krig i Ofstads Val och värde (1962), i Glovers lättförståeliga och medryckande Causing death and saving lives (1977, 1990) samt i Tännsjös Du skall understundom dräpa (2001). Vad gäller etiska aspekter på befrielserörelsers våldsanvändning rekommenderas Giuliano Pontaras inledning och ställningstagande i den av honom redigerade antologin Etik, politik, revolution (1971).

 

Michael Walzer försvarar det rättfärdiga kriget i Just and unjust wars. A moral argument with historical illustrations (1977, 1992).

 

 

Eriksson, J: Pacifism, moral och kärnvapen (1985) (Intern länk)   

 

                                                                                       Hem