Jan Eriksson

1995-05-10

 

 

 

                             Kilargumentet

 

Ett vanligt argumentationsknep är det som filosoferna brukar kalla kilargumentet (eller sluttande planet-argumentet; Ingemar Hedenius benämner det föraktfullt för-guds-skull-vart-bär-det-hän-argumentet).

 

Argumentet går ut på att får man in en kil, så rasar hela bygget. Accepterar vi passiv dödshjälp, kommer vi att acceptera aktiv dödshjälp och sedan har vi Hitlers dödshjälpsfabriker här… (Faktum är att inte ens Hitler lyckades genomdriva sitt dödshjälpsprogram. Det avbröts 1940 på grund av starka protester från tyska folket.)

 

Accepterar vi vissa inskränkningar i yttrandefriheten (biografcensur för minderåriga, ”hets mot folkgrupp” eller förbud mot barnpornografi…) kommer vi snart att leva i ett samhälle där man bränner böcker.

 

Accepterar vi vissa statliga ingrepp i marknadskrafternas fria spel, kommer vi snart att leva i ett totalsocialistiskt/stalinistiskt samhälle.

 

Accepterar vi p-piller som preventivmedel, måste vi också acceptera spiral, vilket innebär att vi måste acceptera tidiga aborter. Som konsekvens av detta måste vi acceptera sena aborter, detta leder fram till att vi kommer att acceptera spädbarnsavlivande och sedan har vi Hitler här…

 

                                           *

 

Man vill alltså inte se att det faktiskt är möjligt att sätta gränser. Samtidigt är argumentet försåtligt eftersom det ibland kan ligga något i det. Man kan råka ut för ”spridningseffekter”. (T ex har ju den australiensiske moralfilosofen Peter Singer diskuterat spädbarnsavlivande som en konsekvens av aborträtten.)

 

Om kilargumentet kan läsas i t ex Clarence Blomquists klassiska Medicinsk etik (Natur och kultur 1971, sid 258f). Ingemar Hedenius skriver: ”Argumentet kan varieras i det oändliga och användas för att mota precis vilken reform som helst.” (Om stora män och små. Rabén och Sjögren 1980, sid 396) Peter Singer diskuterar kilargumentet i Praktisk etik (Thales 1990, sid 147ff)

                                                       

                                                                                                               Hem